fbpx

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia konta klienta, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
  • Administratorem danych jest Stowarzyszenie Klub sportowy Dance Academy , ul. Świecka 8, 85-040 Bydgoszcz Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: danceacademybydgoszcz@gmail.com lub zadzwoń pod numer tel. +48 697 949 696.
  • Dane będą przetwarzane do momentu usunięcia konta klienta przez użytkownika. Administrator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego usunięcia konta.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek założenia konta klienta.
  • Odbiorcą danych osobowych będzie nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT.

 

Pierwszy taniec z dance academy